تاریخ : سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳ 8 شوال 1445 Tuesday, 16 April , 2024

ایرانیان مقیم در ترکیه

14فروردین
ایرانیان مقیم در ترکیه می توانند از سه مرزرسمی به کشور برگردند

ایرانیان مقیم در ترکیه می توانند از سه مرزرسمی به کشور برگردند

سفیر ایران در ترکیه: ایرانیان مقیم در ترکیه می توانند از سه مرزرسمی به خانه هایشان برگردند .