تاریخ : چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 1 شوال 1442 Wednesday, 12 May , 2021

آفتابگردان آجیلی

۱۳شهریور
خوی قطب تولید تخمه های آجیلی کشور است

خوی قطب تولید تخمه های آجیلی کشور است

مدیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خوی قطب تولید تخمه های آجیلی کشوراست، گفت: پس از برداشت تخمه های آجیلی آفتابگردان و کدو از 28 هزار هکتار از مزارع خوی پیش بینی می شود بیش از 38 هزار تن محصول برداشت شود.