تاریخ : سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 7 شوال 1442 Tuesday, 18 May , 2021

انتقال آب به دریاچه ارومیه

۲۸آذر
اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومانی برای انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه تصویب شد

اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومانی برای انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه تصویب شد

مدیردفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: سازمان برنامه و بودجه، تزریق جدید مالی به مبلغ 170 تا 180 میلیارد تومان برای انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه را مصوب کرده است.