افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

اوقاف آذربایجان‌غربی

۲۷مهر
درآمد موقوفات استان به نزدیک ۱۹ میلیارد تومان رسید

درآمد موقوفات استان به نزدیک ۱۹ میلیارد تومان رسید

مدیرکل اوقاف آذربایجان‌غربی با اشاره به درآمد موقوفات استان گفت: درآمد موقوفات استان در طول یک سال گذشته در مجموع اعم از متصرفی و غیرمتصرفی به ۱۸ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان و نزدیک ۱۹ میلیارد تومان رسید.