تاریخ : چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 1 شوال 1442 Wednesday, 12 May , 2021

بذر اصلاح شده

۱۸شهریور
۱۴ هزار تن بذر اصلاح شده برای سال زراعی جدید تامین شد

۱۴ هزار تن بذر اصلاح شده برای سال زراعی جدید تامین شد

معاون بهبود تولیدات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:تاکنون ۱۴ هزار تن بذر اصلاح شده برای سال زراعی جدید تامین شده است.