افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

برق کشاورزی

۱۴خرداد
در تابستان ۳۳درصد از مصرف برق استان مخصوص بخش کشاورزی است

در تابستان ۳۳درصد از مصرف برق استان مخصوص بخش کشاورزی است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: درفصل تابستان که فصل پیک مصرف برق است ، ۳۳درصد از مصرف برق استان مربوط به مشترکین بخش کشاورزی است.