افزونه جلالی را نصب کنید. 9 جماد ثاني 1442 Friday, 22 January , 2021

بیمارستان‌های نیروهای مسلح

۲۴فروردین
بیولوژیک بودن«کرونا» درحال بررسی است

بیولوژیک بودن«کرونا» درحال بررسی است

رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بیولوژیک بودن«کرونا» در مراکز علمی در حال بررسی است، اما تایید آن کار آسانی نیست.