افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

توطئه با جاسازی قرص در کیک

۲۴آذر
هدف از جاسازی قرص در کیک‌ها، ضربه‌زدن به تولید ملی است

هدف از جاسازی قرص در کیک‌ها، ضربه‌زدن به تولید ملی است

استاندار آذربایجان غربی گفت: هدف اصلی از جاسازی قرص در کیک‌ها، ضربه‌زدن به تولید ملی و برهم زدن آرامش جامعه است