افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

جشنواره شهید رجایی

۱۵مهر
کسب رتبه اول گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت جشنواره شهید رجایی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان

کسب رتبه اول گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت جشنواره شهید رجایی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی، رتبه اول گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت را به خود اختصاص داد.