افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

حفاظت از اراضی کشاورزی

۲۳مرداد
صیانت از اراضی کشاورزی لازمه تولید پایدار و امنیت غذایی در کشور است

صیانت از اراضی کشاورزی لازمه تولید پایدار و امنیت غذایی در کشور است

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت کاهش فاصله شناسایی زود هنگام تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تاکید کرد.