افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

خانه باغ ها

۱۱شهریور
تخریب خانه باغ ها صدمه بیشتری به زمین های کشاورزی وارد می کند

تخریب خانه باغ ها صدمه بیشتری به زمین های کشاورزی وارد می کند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه های اجتماعی و اقتصادی پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی کم تر از تخریب این باغات است.