افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

رحسام شیرازه محبت

۲۷مرداد
فرماندار میاندوآب منصوب شد

فرماندار میاندوآب منصوب شد

"حسام شیرازه ‌محبت" به سمت فرماندار میاندوآب منصوب گردید.