افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

روستاییان عشایری

۱۷شهریور
اجرای مرحله اول خدمات بهداشتی و درمانی رایگان توسط سپاه چالدران

اجرای مرحله اول خدمات بهداشتی و درمانی رایگان توسط سپاه چالدران

فرمانده سپاه چالدران گفت: مرحله اول خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به همت بهداری سپاه چالدران و با همکاری حوزه مقاومت عشایری سپاه این شهرستان به مدت یک هفته اجرا شد.