افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

سردار حسین خانی

۲۶مرداد
هر گونه تردد در صفر نوار مرزی به عنوان قاچاقچی تلقی می شود

هر گونه تردد در صفر نوار مرزی به عنوان قاچاقچی تلقی می شود

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی گفت: هر گونه تردد در صفر نوار مرزی به عنوان قاچاقچی تلقی می گردد.