افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

شبکه ملی

۰۸آبان
۷۵ درصد روستا‌های استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

۷۵ درصد روستا‌های استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی گفت:۷۵ درصد از روستا‌های آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.