افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

علیرضا کاظمی

۲۷مرداد
سال تحصیلی جدید با برنامه‌های آموزشی منعطف آغاز خواهد شد

سال تحصیلی جدید با برنامه‌های آموزشی منعطف آغاز خواهد شد

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی جدید ۱۵ شهریور ماه در هر شرایطی آغاز خواهد شد و تدوین برنامه‌های آموزشی منعطف، مهمترین ویژگی سال تحصیلی جدید است.