افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

علی محمد نیکبخت

۰۵مرداد
شرکت‌های دانش بنیان ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه استان دارند

شرکت‌های دانش بنیان ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه استان دارند

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی می‌تواند کار گشا باشد و شرکت‌های دانش بنیان و فن آور ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه استان دارند.