افزونه جلالی را نصب کنید. 9 جماد ثاني 1442 Friday, 22 January , 2021

فاضلاب خوی

۲۲آبان
تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خوی تا سال ۱۴۰۲

تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خوی تا سال ۱۴۰۲

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوی از تكميل شبكه جمع آوري فاضلاب این شهر تا سال 1402 خبر داد.