افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

فرمانداری خوی

۱۰شهریور
بررسی اجرای طرح کنترل و پایش اولین منطقه حفاظت شده کشور در منطقه مراکان

بررسی اجرای طرح کنترل و پایش اولین منطقه حفاظت شده کشور در منطقه مراکان

با حضور مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی راهکار‌های صیانت و حفاظت بهتر از گونه‌های جانوری و گیاهی منطقه مراکان اولین منطقه حفاظت شده کشور در خوی بررسی شد.