افزونه جلالی را نصب کنید. 29 رمضان 1442 Monday, 10 May , 2021

فقرا و نیازمندان

۲۸دی
آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در پرداخت زکات را کسب نمود

آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در پرداخت زکات را کسب نمود

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت: درسال جاری مبلغ بیش از ۳۸۴میلیارد ریال زکات جمع آوری شده است.