افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

قشلاقی

۰۵تیر
برگزاری دوره کارآموزی آزمون های مواد غذایی توسط جهاد دانشگاهی استان

برگزاری دوره کارآموزی آزمون های مواد غذایی توسط جهاد دانشگاهی استان

مسئول مرکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: مرکز خدمات تخصصی مواد غذایی و شیمیایی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با کسب مجوز برگزاری دوره های کارآموزی آزمون های مواد غذایی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی آماده برگزاری دوره کارآموزی آزمون های مواد غذایی است.