افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

قیام امام حسین (ع)

۰۸شهریور
ملت های جهان با تکیه برقیام امام حسین (ع) به مبارزه با مستکبران می پردازند

ملت های جهان با تکیه برقیام امام حسین (ع) به مبارزه با مستکبران می پردازند

رییس شورای خلیفه‌گری کل ارامنه آذربایجان گفت: قیام امام حسین (ع) محدود به زمان و مکان و دین و مذهب خاصی نیست و تمامی ملت های مظلوم جهان این حرکت امام حسین (ع) را الگوی خود قرار داده و با تکیه براین قیام به مبارزه با مستکبران می پردازند.