افزونه جلالی را نصب کنید. 14 جماد ثاني 1442 Wednesday, 27 January , 2021

محدودیت تردد

۲۵فروردین
محدودیت تردد بین شهرستانهای استان همچنان ادامه دارد

محدودیت تردد بین شهرستانهای استان همچنان ادامه دارد

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی گفت: محدودیت تردد بین شهرستانهای استان همچنان ادامه خواهد داشت.