افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

محمدرضا علیزاده امامزاده

۱۵مرداد
آغاز و نحوه اجرای طرح تفصیلی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه در شرف اقدام است

آغاز و نحوه اجرای طرح تفصیلی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه در شرف اقدام است

رئیس شورای شهر ارومیه گفت: زمان آغاز و نحوه اجرای طرح تفصیلی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه با تشکیل کمیته مربوطه اخذ خواهد شد و در شرف اقدام است.