افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

محمد علی‌پور

۱۱شهریور
طرح جاماندگان سهام عدالت به زودی مورد رسیدگی قرار میگیرد

طرح جاماندگان سهام عدالت به زودی مورد رسیدگی قرار میگیرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس ‌از ۱۵ شهریور به مدت یک ماه جلسه داشته و احتمالا در هفته نخست پس از تعطیلات دو هفته ای طرح جاماندگان سهام عدالت مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار گیرد.