افزونه جلالی را نصب کنید. 12 رمضان 1442 Friday, 23 April , 2021

مزارع آبزی

۰۴بهمن
صنعت آبزی پروری آذربایجان غربی نیازمند توسعه است

صنعت آبزی پروری آذربایجان غربی نیازمند توسعه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: صنعت آبزی پروری استان با توجه به وجود برخی پتانسیل ها نیازمند توسعه است.