افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

معاون وزیر

۰۷مهر
۵۰ مرکز جدید اختلالات ویژه یادگیری در کشور افتتاح می شود

۵۰ مرکز جدید اختلالات ویژه یادگیری در کشور افتتاح می شود

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: ۷۵۰ مرکز اختلالات ویژه یادگیری هم اکنون در کشور وجود دارد که در سال جاری، ۵۰ مرکز جدید نیز افتتاح و به این تعداد اضافه خواهد شد.