افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

مهاجرت روستاییان

۲۶تیر
بررسی روند اجرای طرح توانمندسازی وپیشگیری از مهاجرت روستاییان

بررسی روند اجرای طرح توانمندسازی وپیشگیری از مهاجرت روستاییان

ایجاد طرح‌های اشتغال‌زا بهترین اقدام برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها است