افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

میثم زالی

۰۲مرداد
جهش تولید، حمایت همه جانبه از بخش مهم اقتصادی است

جهش تولید، حمایت همه جانبه از بخش مهم اقتصادی است

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: نامگذاری امسال به نام جهش تولید، اتمام حجت معظم له برای حمایت همه جانبه از بخش مهم اقتصادی بوده است.