افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

نماینده مرد ارومیه

۰۲شهریور
رونق اقتصادی در بخش کشاورزی با تمرکز بر تولید صادرات محور امکان پذیر است

رونق اقتصادی در بخش کشاورزی با تمرکز بر تولید صادرات محور امکان پذیر است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی‌گفت: رونق اقتصادی در بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی با تمرکز بر تولید صادرات محور امکان پذیر است .