افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

پهپاد محلول‌پاش

۰۳شهریور
برای نخستین بار مزارع کشاورزی در استان توسط پهباد سمپاشی شد

برای نخستین بار مزارع کشاورزی در استان توسط پهباد سمپاشی شد

مدیر جهادکشاورزی شاهین‌دژ: برای نخستین بار در استان، در مزارع شاهین دژ از پهپاد محلول‌پاش برای سمپاشی مزارع کشاورزی و کاهش آفات استفاده شد.