افزونه جلالی را نصب کنید. 26 رمضان 1442 Friday, 7 May , 2021

گاز مایع

۱۴شهریور
محدودیتی برای تخصیص سهمیه گاز مایع برای بخش خانگی وجود ندارد

محدودیتی برای تخصیص سهمیه گاز مایع برای بخش خانگی وجود ندارد

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه گفت: محدودیتی برای تخصیص سهمیه گاز مایع برای بخش خانگی وجود ندارد.