تاریخ : دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 6 شوال 1442 Monday, 17 May , 2021

یونس معزز

۲۵تیر
آغاز نخستین جشنواره قصه‌گویی کودکان روستایی و عشایر در استان

آغاز نخستین جشنواره قصه‌گویی کودکان روستایی و عشایر در استان

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان‌غربی گفت: ارسال اثر به نخستین ‌جشنواره قصه‌گویی کودکان روستایی و عشایر با عنوان "قصه‌گوی صبا"همزمان با سراسر کشور در این استان نیز آغاز شد.

۱۷خرداد
حداقل حقوق بیمه‌شدگان روستایی استان تعیین شد

حداقل حقوق بیمه‌شدگان روستایی استان تعیین شد

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان‌غربی گفت: سطح درآمدی بیمه‌شدگان این صندوق به هشت قسمت تقسیم و حداقل حقوق آنها پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

۱۲خرداد
بیش از ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر استان هستند

بیش از ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر استان هستند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر آذربایجان غربی گفت: بیش از ۱۰۰هزار خانوار روستایی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان هستند.